Proptech Sweden AB

PropTech Sweden AB är moderbolag till Ömangruppen och Axcell Fastighetspartner, två värderingsstyrda och ägarledda systerbolag. Huvudkontoret finns i Växjö, men bolagen har verksamhet i hela södra Sverige samt i Luleå och Örnsköldsvik. Våra kunder består av stora och små fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industrier, offentliga och kommersiella fastigheter.

PropTech Sweden AB är moderbolag till Ömangruppen Svenska AB och Axcell Fastighetspartner AB, två värderingsstyrda och ägarledda systerbolag.
Huvudkontoret finns i Växjö, men bolagen har verksamhet i hela södra Sverige samt i Luleå och Örnsköldsvik. Våra kunder består av stora och små fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industrier, offentliga och kommersiella fastigheter.

Axcell Fastighetspartner är en heltäckande leverantör av tjänster inom fastighetsförvaltning som hjälper fastighetsägare att skapa ett lönsamt fastighetsägande med nöjda hyresgäster.

Ömangruppen är en komplett leverantör av  kvalitativa lösningar, tjänster och koncept som förbättrar byggnaders inomhusklimat och minskar energianvändningen. Tillsammans kan Axcell Fastighetspartner och Ömangruppen erbjuda helhetslösningar för fastigheter, med specialistkunskap inom alla olika områden. Vi tar ansvar helheten, eller hjälper till med enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov.

Inneklimat Energi Projekt Ekonomisk förvaltning Fastighetsskötsel Fastighetsteknik

 

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta Axcell 

Kontakta Ömangruppen 

Vår integritetspolicy

 

Styrelsen PropTech Sweden

 

Nina Bremer
VD/koncernchef
Anders Öman
Styrelseledamot, Ordförande
Stefan Sandberg
Styrelseledamot
Magnus Ungmark
Styrelseledamot